KERBELA – YAS-I MATEM – MUHARREM AYI ( 12 İMAMLAR ORUCU)


Konuk :


 

        Kerbela; Hz. İmam Hüseyin’in zalimin zulmüne boyun eğmediği, Hz. Muhammed Mustafa’nın koklamaya kıyamadığı, Hz. Ali’nin ciğerparesi, Hz. Fatimatül Zehra’nın gözbebeği olan İmam Hüseyin’in ve evlatlarının Yezit’in ordusu tarafından susuz bırakıldığı, zulüm edildiği yerdir.

        Kerbala çölünde Hz İmam Hüseyin ve yetmiş üç kişi Yezit ordusu tarafından şehit edilmiştir. İmam Hüseyin’in o gün Kerbela’ da ki zalimlere karşı dik duruşu bugün halen Hak, Muhammed,Ali  yoluna talip olmuş canlara çerağ olmaktadır. Kerbela, Ehlibeyt sevenleri için gönüllerden çıkmayacak  bir acı ve mazlumluğun simgesidir. Muhammed, Ali yolunda yürüyenler, Hz. Hüseyin’in ve 73 kişinin yasını kıyamete kadar gönüllerinden çıkarmayacak ve zalimlere boyun eğmeyecektir.

       

Muharrem ayı öyle bir aydır ki Kerbela olayıyla birlikte;

* Adem peygamberin tövbesinin kabul edildiği gündür,

*Nuh peygamberin gemisinin karaya çıktığı gün,

*İbrahim peygamberin Nemrut ateşinden kurtulduğu gün,

*Musa peygamberin kavmini Firavun’un şerrinden kurtardığı gün,

*Yunus peygamberin balığın karnından kurtulduğu gün,

*Eyüp peygamberin dertlerine şifa bulduğu gün.

       

Kerbela olayı tarih olarak 10 Ekim 680 (Hicri 10 Muharrem 61  )’dır. Muharrem orucu ise, kurban bayramının birinci gününden başlayarak yirmi gün sayılır. 20. günün akşamı Yas- ı Matem orucu için niyet edilir. Muharrem orucundan 3 gün önce ise şehit olan Ehlibeyt evlatlarının niyetine Masum-u pak orucu olarak bilinen ve bazı yörelerde karşılama (Muharrem’i karşılama) olarak söylenen 3 günlük oruç tutulduktan sonra Muharrem orucu başlar.      

        Oruç ne demektir? Birde buna bakalım: Oruç köken olarak namaz kelimesi gibi Farsça’ dan, Türkçe’ ye aktarılmıştır. Bakara 187. ayette buyurduğu üzere, siyah iplik ile beyaz ipliği ayırt edebilecek şafak vaktinden, akşam güneş batana kadar yemek yememe ibadeti olarak bilinir. Aslında tarihsel olarak incelendiği zaman sessizlik orucu, susuzluk orucu, yas orucu, şükür orucu gibi tutulan oruçlar vardır.

        Orucun anlatılabilmesi için zahiri ve batını manalarda bakılması gerekmektedir. Zahiri manada bakarsak Müslümanlar’ca genel anlamda bilinen oruç, Allah için aç kalmayı; şeriat gözüyle bakarsak  açlığın ne olduğunu anlamak için yapılan ibadettir. Batını manada ise oruca baktığımız zaman nefsini bilmek, terbiye edebilmektir. Oruç sadece ağza girmeyen lokma değil eline ,diline, beline ağzına, gözüne yani tüm azalarına sahip olabilmektir.

        Kur’an-ı  Kerim’de  oruçla ilgili ( Muharrem orucu ile) ne denmiş birde ona bakalım; Bakara suresi 183. ayette “ oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı” Şimdi  bu ayeti düşündüğümüz zaman bu ayet iki cihan serveri olan Hz. Muhammed’e inmiştir. Hz. Muhammed’ ten öncekiler kimdi? Nuh’tu, İshak’tı, İbrahim’di, Musa peygamber idi ve bütün peygamberlerdi. O zaman bu ayette peygamberlerin tutmuş olduğu oruçtan bahsetmektedir. Hz. Muhammet yeni bir oruç getirmemiştir çünkü, İslam dini tekdir. Bütün peygamberler aynı dini tebliğ etmişlerdir. Yine bakara suresi 184. Ayette  “ Sayılı günlerdir ” deniyor. Matematiksel olarak bakıldığında, sayılar birden, dokuza kadardır yani, Pergamberlerin tuttuğu Hz. Muhammedin’ de diğer peygambeler gibi tuttuğu oruç on günlük Muharrem orucudur. Daha sonralardan ise  iki günde  12  imamların niyetine tutulduğu için 12 güne tamamlanır. Nahl suresi 123. ayetinde  “ Ey Muhammet Hakka yönelen ve müşriklerden olmayan İbrahim’in dinine uy” deniyor.

        Yas-ı Matem ( Muharrem ayı) alevi toplumu için maneviyat ve inançsal manada çok büyük anlam içerir. Alevilerin, geçmiş tarihten günümüze kadar olan duruşunun rehberliğini Kerbela ve İmam Hüseyin yapmıştır. Hiçbir zaman kalplerden silinmemiş ve tam anlamıyla ikrar noktasında bağlılık göstermiştir.

        Hak, Muhammet; Ali cümle canların tutmuş oldukları, Yas-ı Matem oruçlarını dergahı divanında kabul eylesin. Hz. İmam Hüseyin ve 73 şehid’i şüheda aşkına dökülen gözyaşları, pişirilen lokmaları cenabı Hak kabul makbul eylesin… Aşk İle…

 

 

 

 

Muharrem Orucu Tutulurken:

*Et yenmez

*Su içilmez

*Can’a kıyılmaz ( bu kural Aleviler için yaşamı boyunca geçerlidir)

*Muharrem orucunda sahur olmaz, gece kalkılır yalnız yemek yemek için değil, dua etmek içindir.

*Düğün, nişan, eğlence yapılmaz, dernek gecesi yapılmaz çünkü hepsinde eğlence var.

*Akşam oruç açımında sofralar süslenmez, çok çeşitli yemekler yapılmaz. Tam anlamıyla yas orucudur. Kısacası eline, diline, beline daimi sahip olmaktır.