Karcaahmet Sultan Tarihsel Kişiliği

KARACAAHMET SULTAN’NIN KİŞİLİĞİ

 

Anadolu da; sağlığında sevilen, sayılan, buyruğunda gidilen, ulu kişiler; vefat ettiklerinde bunlara saygının, sevginin bir ifade biçimi olarak mezarlarının bulunduğu mekânlar halkın kutsadığı yerlere dönüşür. O'nun inananları sağlığında olduğu gibi Hakk'a yürüdükten sonra da, acılarını ve sevinçlerini Onların yattıkları mekânı ziyaret ederek paylaşırlar.

Bu karşılıklı sevgi saygı ve inanç ilişkisi  süreç içinde kurumsallaşarak  inanç  merkezi  haline gelebilir işte “karacahmet sultan  Dergahı”da benzer biçimde oluşmuştur. Karaca Ahmet Sultan adı Anadoluda yaygın olarak bilinen bir kişiliktir.Bugün kendi ismi ile anılan İstanbul Üsküdardaki  Karaca Ahmet Sultan  Dergahı  O’nun hakka yürümesinden sonra O’nun sevenleri ,sayanları O’nun bu dünya ve öte dünyaya ilişkin buyruklarına inananların ziyareti sonucu oluşmuş bir inanç merkezidir.

Karaca Ahmet Sultan’nın Türkistan’dan Anadolu’ya gelen Alp erenlerinden olduğu  XIII-XIV yüzyıllarında yaşadığını kaynaklar belirtmektedir. O yıllarda Anadolu’ya yerleşmiş olan Hoca Ahmet Yesevi  halifelerinden Hünkar Hacı Bektaş  Veli ile buluştuğu  O’nun yakınları olan  Abdal Musa ASultan,Geyikli Baba,Barak Baba,Karadonlu Can Baba ,Kızıl Deli Sultan,Sarısaltık Sultan,Kolu Açık Hacım Sultan ve Taptuk Emre  gibi bir çok Anadolu ereni  ile tanıştığı,birlikte cem ettiği Anadoluyu irşat etmek içinde yapılan görev bölümüne katıldığı anlaşılmaktadır.

 

Kaynaklar; Karcaahmet Sultanın Hacı bektaş velinin yanında dervişilk hizmeti yaptığı,onun tarafından yetiştirildiği Alevilikte 12 hizmetten biri olan  “gözcü” ‘lük görevinin bizzat Pir Hacı Bektaş Veli tarafından verildiği ogünden beri kendisinin “Gözcü Karacaahmet Sultan” DİYE ANILDIĞINI,bugün Alevi cemlerindeki “Gözcü”’lük hizmetinin hala onun ismiyle yapıldığını kaydetmektedir.

 Hacı Bektaş  Vilayetnamesinde  Hacı Bektaş Velinin Karacaahmet Sultana; “Karaca’m , Karaca’m…bir yerde mekanın olsun,kırk yerde çerağın yansın … !” dediği yazılıdır.

Buradan anlaşılan; O’nun bir yerde yerleşip oturması ama sayısız yerde Çerağının yanması çevresini aydınlatması,çevresindeki insanları irşat etmesidir. Karacaahmet Sulta’nın Anadoluda yedi yerde mekanın olduğu yani yatırının olduğunu da tarihi ile ilgili  yazılardan öğreniyoruz. Bunlar; Manisa,Aydın,Afyon,Sivrihisar ve İstabuldur.Manisa’daki; Akhisar/Karaköyde,Eşmede’ki,Karacaahmet köyünde,ayrıca Manisa/Horoz köyündedir.Ayrıca Eşmede’ki  Karacaahmet Köyünde Annesi Sultan Ananında  mezarı olduğu da biliniyor .

Karacaahmet Sultanın adı Manisave Afyonkarahisar’ın fetihlerinde de geçiyor 1371 tari saruhanoğlularının son hükümdarı İshak çelebi’nin vakıf olarak bağışladığı topraklar için düzenlenen VAKIFNAME’de; “Sülayman Horosani olduğu  Karacaahmet”diye imazası bulunuyor.

1397 tarihinde düzenlenen bir başka Vakfsiyede ise; “Gökçeağaç denilen iki  kıt’a arazinin CEM ‘işinden gelen hasilat EŞ-ŞEYH arif –i billah Karacaahmet tekkesinin misafirleri ile tekke’nin sakinlerine orada yapılmış merkat ve türbesi’ne gelenlere merkadın hizmetçileri ile gelip gidenlere,halin iktizasına göre tamamıyla sevk edilecektir.” Deniliyor  bu bilgiden Karacaahmet Sultanın bu tarihte hayatta olmadığı anlaşılıyor


Muharrem Ercan
Feride Laçin
Hasan Mercan
Turan Taşdelen
S.Hüseyin Salman
Ali Altunbaş
Hasan Palas
Zeynep Polat
İsmail Özdem
Nurettin Çoban
Muharrem Eycan
Hakan Yakar
Ahmet Yaman
Fetih Doğan