BU KİTAPÇIK ALEVİLİĞİN DEĞİL DEMOKRASİNİN TARİFİDİR

BU KİTAPÇIK ALEVİLİĞİN DEĞİL DEMOKRASİNİN TARİFİDİR

BU KİTAPÇIK ALEVİLİĞİN DEĞİL DEMOKRASİNİN TARİFİDİR

 

Demokrasi İçin ‘Sandık’ Şarttır Ama Yeterli Değildir, Yöneticilerin seçimle belirlenmesi, Demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur ancak Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir, Bir rejimin demokrasi olabilmesi için, özgür ve dürüst seçimlerin yanı sıra kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, çoğulcu ve katılımcı bir siyasi ve sosyal yapı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, yöneticilerin hesap verilebilir olmaları gibi ilkelerin de hayata geçirilmesi gerekir diyen İstanbul Büyükşehir belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun bu çalışmasında din, vicdan özgürlüğü ve hoşgörü vurgusu vardır

 Alevilerinde desteğini ve tüm demokrat aydın yurtsever vatandaşların oylarını alarak  ezici çoğunlukla  iş başına gelen Sayın Ekrem İmamoğlu iktidarların halkı görmesi gerektiğini ,laiklik ilkesini ve  hoşgörülü olmayı anlatmıştır.  

 

Alevi dedeleri Alevi toplumunun inanç önderleri ve öğretisinin temel taşları ve itibarıdır, yok sayılmalarına rağmen çağdaş, özgürlük ve aydınlık bir Türkiye’nin en güçlü teminatı onlar ve talipleridir  ve son yerel seçimlerde ezilen, yok sayılan tüm kesimin sesi oldular  hak hukuk ve adalet için ve İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na destek verdiler

Dolayısıyla Bu kitapçık; Cem evlerinin statüsü, zorunlu din dersleri, katliamlar ve inkâr edilmişliğe karşı bir sembolüdür. Alevi taleplerinin özetidir. Ayrıca Ekrem İmamoğlu bu kitapçıkta Aleviliği değil demokrasiyi tarif ediyor saygılarımı sunuyor teşekkür ediyorum

 

Muharrem ERCAN

Karaca Ahmet Sultan Dergâhı

Yönetim Kurulu Başkanı

  • BU KİTAPÇIK ALEVİLİĞİN DEĞİL DEMOKRASİNİN TARİFİDİR

Muharrem Ercan
Feride Laçin
Hasan Mercan
Turan Taşdelen
S.Hüseyin Salman
Ali Altunbaş
Hasan Palas
Zeynep Polat
İsmail Özdem
Nurettin Çoban
Muharrem Eycan
Hakan Yakar
Ahmet Yaman
Fetih Doğan