Nech-ül Belağa

Nech-ül Belağa

Büveyhiler (945-1055) döneminde Hz. Ali’nin bütün
söylevleri, emirleri, mektupları, vasiyetleri, şiirleri, kasideleri,
konuşmaları ve özdeyişleri toplanarak Bağdat’ta Şah-Pur
Kütüphanesin’de muhafaza altına alınmıştır. Beşyüzün üzerinde
söylevi, binleri bulan mektubu, binlerce kasidesi ve 11.000’in
üzerindeki vecize ve sözleri 1055 yılında vuku bulan yangında
Şah-Pur Kütüphanesin’de kurtarılamayarak yanmıştır.
Günümüze kadar az da olsa bazı eserleri ve hadisleri gelmiştir,
bu da bize Hz. Ali hakkında ışık tutmaktadır.
Hz Ali’nin düşünce ve davranış bütünlüğü tarih boyunca
Alevi toplumuna rehberlik etmiştir. Hz. Muhammet’in deyişi ile:
“ Ali Kur’an-ı Natık’tır” yani konuşan Kuran’dır.

  • Nech-ül Belağa

Muharrem Ercan
Feride Laçin
Hasan Mercan
Turan Taşdelen
S.Hüseyin Salman
Ali Altunbaş
Hasan Palas
Zeynep Polat
İsmail Özdem
Nurettin Çoban
Muharrem Eycan
Hakan Yakar
Ahmet Yaman
Fetih Doğan