Yayınlarımız

  • Saadete Ermişlerin Bahçesi

Saadete Ermişlerin Bahçesi

Kerbela olayı ( Saadete ermişlerin bahçesi/Hadikatü Sueda) Fuzuli'nin en önemli eserleri arasındadır ...

Detay
  • Efendiler Bağı/Yaşamı Şiirleri

Efendiler Bağı/Yaşamı Şiirleri

Günümüz Aşık Şiirlerini öndegelen isimlerinden isimlerinden Davut Sulari'nin bilinen - bilinmeyen şi ...

Detay
  • Hazreti Ali Divanı

Hazreti Ali Divanı

Bu kitap, Hazreti Ali tarafından hayatı boyunca söylenmiş olan manzum sözlerinin yani şiirlerinin Şe ...

Detay
  • Nech-ül Belağa

Nech-ül Belağa

Büveyhiler (945-1055) döneminde Hz. Ali’nin bütün söylevleri, emirleri, mektupları, vasiyetleri, şii ...

Detay

Osmanlı Arşivinde Aleviler Bektaşiler

Bu kitapta bundan önceki gibi Osmanlı-Alevi ilişkileri ve Osmanlı -Türkmen ilişkileri açısından tari ...

Detay
  • Osmanlı Belgelerinde Aleviler Bektaşiler

Osmanlı Belgelerinde Aleviler Bektaşiler

Bu kitap bir ilki gerçekleştirdi Osmanlı arşiv belgeleri,Mühhime defterlerinde Aleviler ile ilgili b ...

Detay

Muharrem Ercan
Feride Laçin
Hasan Mercan
Turan Taşdelen
S.Hüseyin Salman
Ali Altunbaş
Hasan Palas
Zeynep Polat
İsmail Özdem
Nurettin Çoban
Muharrem Eycan
Hakan Yakar
Ahmet Yaman
Fetih Doğan